MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  150878 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4023 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5708 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3205 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2339 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1001 
PRAWO Podstawy prawne działania 1341 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1091 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1306 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1223 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 911 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 981 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 907 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1053 
PRAWO Statut 1043 
PRAWO Regulamin 1020 
PRAWO Inne 1037 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 622 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 672 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1298 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3066 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1246 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1204 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów