MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  157051 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4199 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5938 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3317 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2400 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1065 
PRAWO Podstawy prawne działania 1382 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1125 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1338 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1260 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 943 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1013 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 944 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1086 
PRAWO Statut 1080 
PRAWO Regulamin 1053 
PRAWO Inne 1066 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 651 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 701 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1355 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3128 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1315 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1241 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów