MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  161276 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4345 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6103 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3399 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2456 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1119 
PRAWO Podstawy prawne działania 1421 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1163 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1371 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1303 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 993 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1053 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 989 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1127 
PRAWO Statut 1125 
PRAWO Regulamin 1096 
PRAWO Inne 1114 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 692 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 744 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1412 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3177 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1373 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1305 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów