MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  149745 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 3990 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5674 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3184 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2333 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 995 
PRAWO Podstawy prawne działania 1334 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1084 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1299 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1216 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 905 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 972 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 901 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1047 
PRAWO Statut 1037 
PRAWO Regulamin 1015 
PRAWO Inne 1032 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 618 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 668 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1290 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3045 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1235 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1200 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów