MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  156076 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4168 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5891 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3294 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2382 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1052 
PRAWO Podstawy prawne działania 1368 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1114 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1329 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1250 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 934 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1005 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 935 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1076 
PRAWO Statut 1070 
PRAWO Regulamin 1045 
PRAWO Inne 1057 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 640 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 690 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1343 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3119 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1302 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1231 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów