MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  162808 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4379 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6153 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3422 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2469 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1132 
PRAWO Podstawy prawne działania 1431 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1174 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1384 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1318 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 1009 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1064 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 1001 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1136 
PRAWO Statut 1149 
PRAWO Regulamin 1107 
PRAWO Inne 1127 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 700 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 752 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1420 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3191 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1392 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1332 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów