MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  154909 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4140 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5834 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3273 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2365 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1034 
PRAWO Podstawy prawne działania 1357 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1107 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1322 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1243 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 928 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 999 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 925 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1071 
PRAWO Statut 1066 
PRAWO Regulamin 1039 
PRAWO Inne 1051 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 634 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 684 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1325 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3107 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1288 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1225 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów