MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  164751 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4425 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6253 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3453 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2488 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1155 
PRAWO Podstawy prawne działania 1453 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1189 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1406 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1333 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 1021 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1081 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 1015 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1171 
PRAWO Statut 1161 
PRAWO Regulamin 1117 
PRAWO Inne 1142 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 709 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 769 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1431 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3207 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1407 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1344 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów