MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  146124 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 3875 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5547 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3101 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2291 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 966 
PRAWO Podstawy prawne działania 1315 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1065 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1281 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1190 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 886 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 952 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 878 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1026 
PRAWO Statut 1014 
PRAWO Regulamin 997 
PRAWO Inne 1011 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 601 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 651 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1267 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 2963 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1190 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1178 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów