MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  159270 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4294 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6034 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3358 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2426 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1089 
PRAWO Podstawy prawne działania 1399 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1141 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1352 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1277 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 961 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1032 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 965 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1106 
PRAWO Statut 1095 
PRAWO Regulamin 1073 
PRAWO Inne 1083 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 669 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 722 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1394 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3153 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1342 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1279 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów