MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  153148 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4089 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5772 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3236 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2350 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1016 
PRAWO Podstawy prawne działania 1349 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1097 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1311 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1234 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 915 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 991 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 914 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1060 
PRAWO Statut 1054 
PRAWO Regulamin 1027 
PRAWO Inne 1043 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 627 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 676 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1310 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3095 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1268 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1216 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów