MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  148366 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 3954 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5642 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3158 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2320 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 987 
PRAWO Podstawy prawne działania 1328 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1079 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1294 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1206 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 900 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 895 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 967 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1042 
PRAWO Statut 1029 
PRAWO Regulamin 1009 
PRAWO Inne 1026 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 612 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 659 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1280 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3014 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1222 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1192 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów